Σας είχαμε προειδοποιήσει, οδηγείτε τα αθλητικά σωματεία του δήμου Λαγκαδά σε μαρασμό

Είναι αναγκαία στον επίλογο του καλοκαιριού, η διεξαγωγή συναυλιών – εκδηλώσεων, αλλά όχι η προτεραιότητα, όταν προκειμένου να πραγματοποιηθούν, επιβαρύνουν οικονομικά άλλους φορείς, στερώντας τους τις επιχορηγήσεις τους. Και ο λόγος για τα αθλητικά σωματεία της περιοχής, των οποίων τα κονδύλια πιστώθηκαν στον κωδικό των εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν.

Δυστυχώς, οι εξελίξεις μας επιβεβαίωσαν και πάλι. Η άσκηση ουσιαστικής κριτικής εκ μέρους της παράταξής μας δεν λήφθηκε υπ’ όψιν από την Δημοτική Αρχή και αντί να αποτραπούν, αν είχαμε εισακουστεί, συγκεκριμένα υπαρκτά προβλήματα διογκώθηκαν.

Η ανακοίνωση αθλητικών σωματείων τη περιοχής του Δήμου Λαγκαδά, με την οποία περιγράφεται η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στην οποία έχουν περιέλθει, αναδεικνύει το έγκαιρο και βάσιμο των σχετικών παρεμβάσεων της Δημοτικής μας παράταξης το προηγούμενο χρονικό διάστημα, για προβλήματα που αφορούν στην γενικότερη λειτουργία τους.
Με διαδοχικές επισημάνσεις, υποβολή ερωτήσεων και προτάσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο με συγκεκριμένο περιεχόμενο, ζητήσαμε από την διοίκηση του Δήμου την άμεση επίλυση συγκεκριμένων ζητημάτων, όπως

1. Χορήγηση χρηματοδότησης στα αθλητικά σωματεία μέσω του ετήσιου προϋπολογισμού βάσει και σχετικής νομοθετικής πρόβλεψης

2. Επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των αθλητικών εγκαταστάσεων και ένταξής τους σε υπάρχοντα επιδοτούμενα προγράμματα χρηματοδότησης για τη συντήρησή τους

3. Συνδρομή στη διαδικασία ένταξης στο τηρούμενο μητρώο αναγνώρισης αθλητικών συλλόγων της ΓΓΑ

4. Τήρηση της υποχρέωσης συντήρησης και φροντίδας των γηπεδικών εγκαταστάσεων εκ μέρους του Δήμου, ως δημοτικής περιουσίας, προκειμένου να απαλλαχθούν οι αθλητικοί παράγοντες από το σχετικό κόστος και καθώς αρκετά εξ αυτών είχαν περιέλθει σε καθεστώς πλήρους εγκατάλειψης.

Προσφάτως, μάλιστα, επισημάνθηκε η παράλογη απόφαση εκμηδένισης του προβλεπόμενου στον προϋπολογισμό ποσού των 10.000 ευρώ προς χρηματοδότηση των αθλητικών σωματείων και απόδοσης αυτού για εξυπηρέτηση άλλων χρήσεων, καθώς το ποσό αυτό θα μπορούσε να αποβεί εξαιρετικά χρήσιμο για τους αθλητικούς συλλόγους ενόψει επανεκκίνησης των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων μετά την επέλευση των καταστροφικών οικονομικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοιού.

Η αναφορά από τους εκπροσώπους των αθλητικών σωματείων για την αναγκαιότητα χορήγησης δωρεάν rapid test , σύμφωνα με τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα, αναδεικνύει το μέγεθος του σχετικού προβλήματος που αγγίζει το σύνολο της κοινωνικής ζωής της τοπικής μας κοινωνίας.

Είναι γνωστό ότι το σύνολο των μη εμβολιασμένων συνδημοτών μας υποχρεούνται, είτε στα πλαίσια παροχής της καθημερινής τους εργασίας, είτε ενόψει συμμετοχής τους σε κοινωνικές δραστηριότητες, να υποβάλλονται σε ελέγχους και να προσκομίζουν τα αρνητικά αποτελέσματα των προβλεπόμενων rapid test, ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Για τις περιπτώσεις αυτές και προκειμένου τα τεστ να πραγματοποιούνται δωρεάν, δεδομένης και της γενικότερης οικονομικής κατάστασης των δημοτών που έχει επηρεαστεί δραματικά λόγω της πανδημίας, οι περισσότεροι επιλέγουν να μεταβαίνουν στα σημεία μαζικών δειγματοληψιών από τις ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ.Δυστυχώς όμως, είναι γεγονός, ότι στην περιοχή του Δήμου Λαγκαδά δεν υφίσταται η δυνατότητα πραγματοποίησης των ανωτέρω τεστ σε εβδομαδιαία βάση μέσω των ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ,.

Ως εκ τούτου, επιφέρει μείζονα προβλήματα στην καθημερινότητα της τοπικής μας κοινωνίας, καθώς μεγάλη πλειοψηφία των επαγγελματιών της περιοχής, του εργατικού δυναμικού και του υπαλληλικού προσωπικού καλείται είτε να επωμιστεί το σχετικό κόστος, είτε να μεταβεί σε περιοχές άλλων Δήμων, οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει τη σχετική δυνατότητα